scholen etc.

In 2019 gaf onze voorlichtster 81 lessen aan klassen van basisscholen in Maastricht en omgeving. Een bewonderenswaardige prestatie. Door covid lag de voorlichting op scholen in 2020 en 2021 grotendeels stil. In 2022 hopen we op een hernieuwde start. 

Unicef-les 1
Een belangrijke taak van UNICEF Nederland incl. de RCU’s en Studenten-teams is het werk van UNICEF voor de hulpbehoevende kinderen in de wereld voortdurend onder de aandacht te brengen van eenieder. Immers onbekend maakt onbemind en het werk van UNICEF is toch grotendeels afhankelijk van giften van mensen, zoals u en ik. Gewoon particulieren, die weten dat kinderen een goede jeugd verdienen. Daarom voorlichting aan allerlei groepen. Zeker ook aan leerlingen van basisscholen, want jong geleerd wordt oud(er) onthouden. Bovendien beseffen leerlingen van basisscholen dat hun leeftijdgenoten in andere werelden soms in verre van ideale omstandigheden leven. Die lessen aan basisschool-leerlingen zijn intensief. Onze vrijwilligster, die deze lessen geeft, doet deze lessen met veel overgave en weet de leerlingen in dat uur ‘bij de les te houden’. Al met al geeft zij als vrijwilliger in deze regio ieder jaar zeker 60 gastlessen ( in 2019 in totaal 81 lessen ). Daarmee worden heel wat kinderen bereikt. Dank aan de scholen en leerlingen, en natuurlijk onze vrijwilligster. UNICEF streeft er landelijk naar om in 2020 tenminste 30.000 leerlingen van basisscholen te bereiken. 
Unicef-les 2

Ook is de RCU Maastricht & Mergelland zeer wel bereid om voor organisaties en clubs om niet, dus zonder vergoeding, een voorlichting te verzorgen over het werk en de taken van UNICEF. Materialen zoals een powerpoint-presentatie en laptop zijn voorhanden evenals folders. Tijdens zo’n presentatie ( normaal een uurtje ) komen er natuurlijk vragen op, die ter plekke beantwoord en bediscussieerd kunnen worden. De ervaring is dat presentaties vrijwel altijd behoorlijk interactief zijn. En zo hoort het ook. Belangstellende organisaties en clubs worden verzocht via mail of telefoon contact op te nemen. Uw vraag voor een presentatie zal graag positief beantwoord worden op een voor beiden passende datum.
unicef voorlichting 2

De publieke bekendheid met het werk van Unicef is o.a. belangrijk voor onze vele donateurs.
De donateurs zijn belangrijke steunpilaren. Unicef is hen zeer erkentelijk.

unicef donateurs