Legaten & giften aan Unicef

 
unicefpaulvanvlietnalatenschappen
Een bijzonder accent voor 2019 en 2020 was en is de aandacht, in navolging van de acties in de pers, voor giften en legaten bij overlijden. Uiteraard een onderwerp dat door iedereen, die daarover denkt, ‘gewikt en gewogen’ moet worden. Vrijwilligers van de afdeling zijn zeer wel bereid aan individuele personen en groepen daarover voorlichting te geven dan wel een gesprek te voeren. Neem gerust contact op. Zie de contactgegevens.
Begin november 2019 vond een bijeenkomst plaats in De Ruimte ( Eiffelgebouw Maastricht ), waar ca. 60 donateurs voorlichting kregen over het werk van Unicef alsmede een voordracht van notaris Reinier Thissen van Team Notarissen over (levens)testamenten en nalaten. Na de voordrachten was er een gezellig samenzijn en konden belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door het Sphinxkwartier. Dank aan alle medewerkers en De Ruimte voor hun gewaardeerde bijdragen aan deze mooie middag.

Unicef De Ruimte 1

In 2019 was er veel publiciteit in TV-gidsen over legateren en schenken aan Unicef. Unicef Regio Maastricht mocht daar ‘figureren ‘met tekst en foto’s. We hopen dat de campagne lezers aanzet om na te denken over nalaten voor (o.a.) het goede doel.

KRO-interview

Op 14 mei 2017 vond een prachtig evenement plaats in Kasteel Vliek nabij Meerssen. De Soroptimisten Zuid-Limburg en de Rotary Gulpen-Vaals organiseerden een sfeervolle Ladiesfair kledingbeurs. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Na afloop mocht UNICEF Maastricht & Mergelland een cheque van € 10.000 in ontvangst nemen. Chapeau voor de organisatoren met dit resultaat en de geslaagde Ladiesfair-beurs met veel ambiance.

Wellicht een idee voor andere potentiële organisatoren.

Unicefvliek