Bedrijven

Idee : plaats een Unicef donatiezuil bij gelegenheid van een jubileum, afscheid of feestelijke bijeenkomst.

unicefbedrijvenUiteraard is ondersteuning door bedrijven van de activiteiten van UNICEF Maastricht & Mergelland zeer welkom, hetzij in goederen ( bijv. voor een tombola of de Jeugdloop etc. ) of diensten dan wel financiële steun om de netto-opbrengst van activiteiten te optimaliseren.

Ook kunnen bedrijven bij een jubileum of afscheid dan wel andere gelegenheid UNICEF als ‘goed doel’ uitkiezen, bijv. passend bij een MVO – doelstelling, ook wel  bekend als  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Individuele werknemers kunnen bijv. hun afscheid in het teken stellen van UNICEF als ‘goed doel’. Kortom, velerlei vormen van steun zijn denkbaar

Gesprekken of voorlichting over de modaliteiten zijn altijd mogelijk. Zie contactgegevens. Uiteraard geeft UNICEF Maastricht & Mergelland desgewenst publiciteit aan initiatieven tot steun vanuit de bedrijven, zodat er ook ‘exposure’ is voor de gever.

unicefbedrijvengeefeendag

Tot slot kunnen werknemers van bedrijven vrije dagen doneren met hulp van de bedrijven ten behoeve van UNICEF.

Het principe is heel eenvoudig : werkgevers stellen werknemers in de gelegenheid om een vrije dag uit te laten betalen aan UNICEF. Met één vrije dag kunnen medewerkers het verschil maken in het leven van kinderen. Zij bepalen zelf waaraan de financiële waarde van hun dag wordt besteed: gezondheidszorg, onderwijs of schoon water.

Uiteraard zijn vrijwilligers van de RCU bereid om over deze actie ter plekke voorlichting te geven, individueel, per team of per groep. Neem gerust contact op.

unicefgeefeendag