Unicef City Tour

Jacvandeboogard

De volgende stadswandeling in Maastricht met Jac van de Boogard staat op het programma voor vrijdag 25 oktober 2019 om 14.00 uur. Inschrijven via formulier hier onder.

We kijken terug op een mooie stadswandeling t.b.v. Unicef onder leiding van de bekende cultuurhistoricus Jac van de Boogard. Het was niet alleen een inhoudelijk interessante wandeling door de stad, maar ook in een goede sfeer. De afsluiting in het Pothuiske was geanimeerd. Unicef dankt Jac voor deze prachtige middag en de participanten voor hun bijdrage aan Unicef, waarmee kinderen elders wederom een steuntje in de rug krijgen.

UNICEF heeft de bekende Maastrichtse cultuurhistoricus Jac van den Boogard ( hij kent de stad als geen ander ) bereid gevonden een stadswandeling te verzorgen voor UNICEF Maastricht en Mergelland op 10 mei 2019 a.s. om 14.30. De wandeling duurt ca. 2,5 uur en leidt van Centre Ceramique in Wyck naar de St. Servaasbrug. We sluiten gezamenlijk af bij Cafe De Karkol in de Stokstraat, waar UNICEF Maastricht & Mergelland nog een koffie, bier of wijn aanbiedt. De deelname-prijs is € 15 per persoon en komt ten goede aan hulp voor UNICEF-kinderen. Inschrijven via onderstaand formulier. Maximaal 25 deelnemers. De onderstaande beschrijving geeft inzicht in de rondleiding.

jac

jac

Maak uw € 15 p.p. na bevestiging deelname over naar rekeninghouder:   

Reg. Comite Unicef Maastricht
IBAN: NL56 INGB 0005 6657 52

 

UNICEF biedt in Maastricht en Aken ook GUIDED TOURS aan met de ervaren gids René Brouwers ( UNICEF vrijwilliger ). De fee voor zo’n tour is dan volledig bestemd als donatie voor UNICEF en wordt overgemaakt op de rekening van de penningmeester van UNICEF Regio Maastricht. Uiteindelijk wordt het bedrag aangewend voor al de goede kinderdoelen, die UNICEF steunt in  de wereld. De tour kan desgewenst ook in Duits of Engels. GUIDED TOURS in English and German possible.

getyourguide19

De monumentale binnenstad van Maastricht leent zich uitstekend voor een rondleiding met een UNICEF-gids. U hoort verhalen over het ontstaan en de historie van de stad in haar reeds 2000-jarig bestaan. Een gezellige pauze onderweg is altijd mogelijk. Ook kan de nadruk liggen op de industriële geschiedenis van de stad. Deze wandeling concentreert zich dan op het Sphinxkwartier en/of Ceramique-wijk. Ook de Groene Loper dan wel de St. Pietersberg lenen zich voor GUIDED TOURS. Naast wandelen is ook fietsen mogelijk ( met eigen fietsen of gehuurde fietsen ). Met een  GUIDED TOUR ontdek je de mooiste plekken en gaat de geschiedenis van de stad pas echt leven.

De tours zijn bestemd voor gezelschappen tot 20 personen en geven cachet aan een familie- of vrienden-uitje dan wel een bedrijfsjubileum. Ook kleine gezelschappen zijn welkom.

Desgewenst zijn ook GUIDED TOURS mogelijk in Aken met als highlights de Dom en het Rathaus. De fascinerende historie rond Karel de Grote is de rode draad in deze tour.

Van de andere GUIDED TOURS, niet geboekt via deze site, gaat 10% van de fee naar UNICEF.

Belangstelling ?  Vul onderstaand formulier in of bel  06-81474702 :

sphinxkwartier foto 4

 

 

 

 

BLOG

Deze blog door UNICEF Maastricht & Mergelland dient vooral om lezers op de hoogte te houden van lopende activiteiten en gebeurtenissen. Reacties zijn uiteraard welkom.

 

unicefpaulvanvlietnalatenschappen

UNICEF Maastricht & Mergelland vraagt in navolging van de acties in de pers aandacht van degenen, die overwegen bij overlijden een gift of legaat te doen aan UNICEF. Vrijwilligers van de afdeling zijn zeer wel bereid individueel of aan groepen daarover voorlichting te geven. Een gesprek is mogelijk. Neem gerust met ons contact op. Zie contactgegevens.

 

unicefwinterdeken

Ook op zaterdag 15 december 2017 vroeg UNICEF Maastricht & Mergelland bij Albert Heijn aan de Scharnerweg extra aandacht voor de winterdeken-actie van UNICEF ten behoeve van vluchtelingen in Syrië en Libanon. Dat leverde binnen ettelijke uren 50 winterdekens op voor een gift van € 5  per deken. Een mooie dag voor de actie dankzij de klanten van Albert Heijn Scharnerweg in Maastricht met een opbrengst van €  250. Weer een stap op weg naar de beoogde 250.000 winterdekens ( half januari 2018 is de stand meer dan 200.000 dekens, wat een aanzienlijke vooruitgang is ten opzichte van de ca. 25.000 dekens half december 2017 ) . Doneren is nog altijd mogelijk via de landelijke site van UNICEF (https://www.unicef.nl/).

 

unicefahzaterdag

 

Op zaterdag 15 december 2017 gaf de pas geopende nieuwe Albert Heijn aan UNICEF Maastricht & Mergelland een ‘podium’ om UNICEF te promoten en te ondersteunen door verkoop aan AH-klanten van wenskaarten en kado-artikelen. De opbrengst en de reacties waren hartverwarmend. De vrijwilligers keken terug op een geslaagde dag. Zeker voor herhaling vatbaar in 2018. De zaterdag bij Albert Heijn vormde een aanvulling op onze jaarlijks gebruikelijke verkoop in Centre Ceramique in de weken voorafgaand aan Kerstmis. Ook was er een verkoop in het United World College.

 

Unicefvliek

Op zondag 14 mei 2017 organiseerden de Soroptimisten Zuid Limburg en Rotary Gulpen – Vaals een kledingbeurs op Kasteel Vliek. De drukbezochte en sfeervolle Ladiesfair, die tot in de puntjes verzorgd was, leverde een Cheque op t.b.v. UNICEF ter waarde van € 10.000. Een topprestatie waarvoor chapeau en dank.

Wellicht een idee ook voor andere organisaties ?